fbpx

Sund kommunal investering og præventiv indsats

lmplement Consulting Group har foretaget en økonomisk beregning af det kommunale økonomiske gevinstpotentiale ved KLAR TIL START. Beregningen bygger på en række forskellige datakilder, bl.a. forløbsdatabasen for KLAR TIL START, Den Socialøkonomiske Investeringsmodel (SØM) samt survey-data fra deltagende kommuner om hidtidige KLAR TIL START-kandidater. Beregningen viser bl.a., at halvdelen (46%) af de hidtidige kandidater i KLAR TIL START har været en yderst favorabel investering for kommunen.

Således forventes den økonomiske gevinst for hver af disse borgere at være ca. 45.000 kr. årligt efter afslutningen af KLAR TIL START.

Det betyder, at kommunens investering i KLAR TIL START for denne gruppe vil være tjent ind ca. 3 år efter forløbets afslutning/fastansættelse. Kommunen forventes desuden allerede i andet år efter forløbsstart at have flere indtægter end udgifter til deltagerne. Den kommunale gevinst er et resultat af en besparelse på andre beskæftigelsesindsatser og sociale ydelser. Denne beregning er som nævnt gældende for ca. halvdelen af alle hidtidige kandidater i KLAR TIL START. For så vidt angår de øvrige kandidater er der typisk tale om hjemmeboende borgere og borgere under 25 år.

For så vidt angår disse yngre og hjemmeboende borgere har kommunen andre (færre) forsørgelses- og aktiveringsforpligtigelser. Derfor fremstår KLAR TIL START på kort sigt mindre attraktivt for disse borgere. Men på langt sigt forholder det sig helt anderledes.

En KLAR TIL START-indsats over for yngre og hjemmeboende borgere med autisme er en præventiv indsats mod den ledighed, som truer senere i livet.

Mange borgere visiteres til førtidspension uden at få muligheden for at opnå fastansættelse gennem KLAR TIL START. Sarah, som du kan læse om andetsteds her på hjemmesiden, er et eksempel på en af de KLAR TIL START-kandidater, som kommunen havde tilbudt førtidspension. Hun takkede nej til pension og har i dag et fast arbejde.

Et estimat baseret på en række forudsætninger viser, at kommunerne har en årlig gevinst på ca. 90.000 kr. for hver borger, som i stedet for at være på førtidspension er ansat i fleksjob via KLAR TIL START.

Det er umuligt at lave en beregning på de mange andre afledte positive effekter, der opstår, når en borger med autisme går fra ledighed til fastansættelse, og det kan derfor give mening at lave en individuel vurdering, såfremt økonomien er et afgørende element i den kommunale vurdering.

Du kan læse meget mere om økonomien i KLAR TIL START i rapporten for den økonomiske beregning, som du kan downloade herunder.