Til virksomheden

Virksomhedens bedste medarbejdere

Med KLAR TIL START får I en medarbejder, som er oplært i jeres egen virksomhed, og som på forhånd kender sine arbejdsopgaver og omgivelser.

Siden den første KLAR TIL START-ansættelse i 2013 er 96% af vores kandidater stadig i deres job. Det vidner om værdien af deres indsats på arbejdspladsen og en høj grad af stabilitet.

KLAR TIL START finansieres af kandidatens kommune. Forløbet foregår i virksomheden, hvor kandidaten bliver sidemandsoplært af sin personlige KLAR TIL START-vejleder, som er special­uddannet inden for autisme og oplært i virksomhedens arbejdsopgaver. I behøver således ikke dedikere personale eller økonomi til forløbet frem mod ansættelsen, men skal kun afsætte ressourcer til forberedelse og møder.

Vi klæder arbejdspladsens ansatte på i forhold til at kunne møde deres nye kollega og hans/hendes særlige behov. At arbejde sammen med en person med autisme kan efter vores erfaring udvikle både lederes og kollegers kommunikationsevner og ansvarsfølelse.

Igennem hele forløbet udarbejder vejlederen løbende statusbeskrivelser og progressionsrapporter for jeres kommende medarbejder. Ved forløbets afslutning har I, kandidaten og kommunen dermed et klart billede af, hvilke arbejdsopgaver kandidaten mestrer bedst, i hvilken ramme og med hvilken grad af arbejdseffektivitet.

Når kommunen visiterer en borger til KLAR TIL START med henblik på en senere ansættelse i jeres virksomhed, er jeres jobgaranti et centralt element. Det giver tryghed for alle parter, og I kommer ikke til at fortryde det!

For jer, der allerede er i KLAR TIL START

Vejlederen vil undervejs i forløbet være bindeleddet mellem jer som virksomhed, kandidaten og det offentlige. Kommer der bump på vejen eller har I brug for et godt råd, vil vi i KLAR TIL START stå til rådighed med hjælp og rådgivning. 

Efter KLAR TIL START-forløbet er slut kan der opstå udfordringer, hvis der fx sker udskiftning i ledelse eller arbejdsvilkår i butikken. Her er i fortsat velkomne til at kontakte os og få råd og vejledning, så ansættelsen kan fortsætte til glæde for både den ansatte og jer som arbejdsgivere. Du kan læse mere under fanen ”Efter klar til start”.

Vores virksomhedspartnere

Et drømme-match mellem borger og virksomhed

“KLAR TIL START er et drømme-match mellem borgere med relevante jobkompetencer og virksomheder, der hungrer efter arbejdskraft. Virksomheden får nogle loyale ansatte, som er dedikeret til opgaven og tilmed bliver i jobbet i mange år. Men vi får mere end det. For når en virksomhed skal rumme medarbejdere med autisme, så skærper det ledernes og kollegernes sanser ift. kommunikation og samarbejde på arbejdspladsen.

Som virksomhed får vi via KLAR TIL START dermed tilført både hårde og bløde værdier.”

Jens Romundstad, medudvikler af KLAR TIL START og
tidligere HR-direktør Coop Danmark