Efter KLAR TIL START

Efterforløb

Når man har været KLAR TIL START kandidat er man aldrig alene og kan altid få støtte og opbakning fra os.

Efterforløbet er en fast del af ethvert KLAR TIL START-forløb og går ud på at styrke kandidatens jobfastholdelse. Dette sker med nyttig information og jævnlig kontakt.

Nogle gange kan større eller mindre ændringer i vores liv være årsag til ændret adfærd. Det ses endnu mere tydeligt hos mennesker med autisme.

En tidligere kandidat fortæller:

”Jeg har fået ny chef og han forstår ikke mine skånebehov og jeg ved ikke hvad, jeg skal gøre.”

I sådanne tilfælde kan vores ekspertviden og mangeårige erfaring danne bro og skabe ro med viden og oplysning.

Nogle gange har vi alle brug for et godt råd eller en livline at skrive til.

For at sikre trivsel for vores tidligere kandidater, har vi oprettet en hotline, der besvarer henvendelser vedr. tidligere kandidater, som nu er i beskæftigelse.

Hotlinen er skabt for at afhjælpe udfordringer vedr. KLAR TIL START ansattes trivsel og præstation på arbejdspladsen.

Kontakt hotlinen, hvis du er:

På baggrund af din mail vurderer vi hos sekretariatet i FONDEN UNGES – KLAR TIL START, hvad der er den bedste håndtering i den konkrete sag, og vender tilbage til dig.

Vi samarbejder også med

Der er heldigvis andre projekter og organisationer, som – på andre måder end KLAR TIL START – arbejder for at skabe flere muligheder for unge og voksne med autisme. Vi tror på værdien af det fælles løft, og derfor samarbejder vi med følgende:

Klik på logoer for at læse mere

AU-e1604928010714
AUngdom
KJ-e1604927964524