Afslut din STU med et fast arbejde

KLAR TIL START som stu

I KLAR TIL START som stu foregår hele uddannelsen eller en del af den i en privat virksomhed. Du følges med en vejleder, som giver støtte og hjælper dig med at lære, hvordan du indgår på en arbejdsplads, og hvilken type arbejdsopgaver der passer til dig. Det giver dig mulighed for at gå direkte i job efter din stu!

Skræddersyet forløb

KLAR TIL START som stu kan bygges op på forskellige måder. Den kan udgøre noget af – eller hele uddannelsen på stu’en, og kan tages selvstændigt eller i kombination med undervisning på et uddannelsessted.

Vi sammensætter gerne et helt individuelt forløb til dig ud fra interesser og ønsker til, hvor meget skolegang fx skal fylde i forhold til jobtræning i virksomheden. Typisk lander det på en variant af disse to modeller: 

  • KLAR TIL START som rent stu-tilbud, hvor kommunen visiterer eleven til KLAR TIL START som et stu-forløb, der udelukkende finder sted på en KLAR TIL START-træningsvirksomhed.
  • KLAR TIL START integreret i stu-skoletilbud, hvor KLAR TIL START er en integreret del af hele stu-institutionens tilbud. Det kan enten være i form af, at undervisningsforløbet kombineres med KLAR TIL START-forløb, eller ved at eleven først har et undervisningsforløb på uddannelsestilbuddet og derefter afslutter KLAR TIL START i en træningsvirksomhed. 

STU-mål i KLAR TIL START

Vi fokuserer på, at den unge i sin tid som elev og KLAR TIL START-kandidat får personlige, sociale og faglige kompetencer til et så selvstændigt liv som muligt – som herre i eget hus, samfundsborger og i arbejdsfællesskaber.

I hverdagen på jobbet perspektiverer KLAR TIL START-vejlederen situationer og ytringer (fra den unge eller andre). Eleven kan derefter alene eller sammen med vejlederen reflektere over situationen og øge sin viden og sociale forståelse.

Den almindelige snak mellem kollegaer på en arbejdsplads om det, der aktuelt rører sig i medierne, er også en del af hverdagen for en kandidat i KLAR TIL START. Her er vejlederens opgave at bringe emner op eller uddybe og perspektivere emner, andre ytrer sig om, for på den måde at gøre samtalen tilgængelig for den unge. På den måde udvides den unges viden og indsigt i samfundsforhold. 

Færdighederne til at bo selv med oprydning og rengøring trænes i praksis på virksomheden. Der øves selvstændighed i at håndtere de mange situationer, der opstår, når man færdes i det offentlige rum og på en arbejdsplads (som fx kontakt til det offentlige, køreplaner, befordringsgodtgørelse osv.).

Den almene del af stu’en er i KLAR TIL START-forløbet ikke afgrænsede, skemalagte aktiviteter, men en integreret del af hverdagen. Eleven stifter bekendtskab med alle de elementer, der er en del af almindelig, daglig livsførelse:  Sund kost, motion, økonomi, hyggelige samvær og meget andet. Den almene del er med til at udvikle den generelle arbejdsevne og generel, øget selvstændighed. Den er dermed en vigtig del af KLAR TIL START -forløbet for STU-eleven.

Prøv KLAR TIL START

Er du interesseret i KLAR TIL START som STU, kan du komme i forudgående praktik for at se, om det er noget for dig. 

Afklaring og dokumentation

Alle elever/kandidater fastansættes i en KLAR TIL START-virksomhed efter endt forløb. Hovedparten af kandidaterne skal for rehabiliteringsteamet for at kunne blive ansat i fleksjob, hvilket hovedparten af kandidaterne bliver. 

Vejlederne i KLAR TIL START følger kandidaternes udvikling og leverer detaljeret afklaring og dokumentation igennem hele forløbet. Dette materiale kan bruges i den videre sagsbehandling, når STU’en er gennemført. 

Det er som oftest STU-institutionerne, der har KLAR TIL START-vejlederne ansat, men vi samarbejder også med kommuner, der har integreret KLAR TIL START som del af deres egen ungeindsats. Her er det den visiterende kommune, der har vejlederen ansat. 

Arbejder du i en virksomhed eller offentlig instans, som kunne være interesseret i KLAR TIL START som STU, er du meget velkommen til at kontakte os og høre om mulighederne. 

 

Forandringsmodeller for STU i København

Kommer du fra Københavns Kommune, er du omfattet af en særlig indsats, når du begynder på en STU-uddannelse, som skal forebygge ensomhed hos unge og give en god overgang fra grundskole til STU-tiden.

Københavns Kommune stiller krav om, at STU-udbydere skal udvikle forandringsmodeller med fokus på sikring af fremmøde for de unge og eventuelt transporttræning samt social trivsel og netværksdannelse – så det har vi naturligvis også gjort til KLAR TIL START som STU.