om klar til start

Historien bag KLAR TIL START

Idéen til at udvikle KLAR TIL START opstod i 2012, da autismeeksperterne hos FONDEN UNGES satte sig for at udvikle et kompetencegivende forløb, som ville give borgere med autisme spektrum forstyrrelser (ASF) et fast job i en helt almindelig virksomhed. 

I et tæt samarbejde med supermarkedskæden Fakta blev idéen til virkelighed med de første kandidater i 2013. En række samarbejdspartnere inden for autismeområdet gjorde det hurtigt muligt at tilbyde KLAR TIL START-forløb i hele landet. Siden har flere virksomheder og kommuner sluttet sig til. 

I dag omfatter KLAR TIL START både mennesker med autisme, autismelignende træk, andre kognitive udfordringer som fx ADHD, psykisk sårbarhed og lignende – kort sagt alle, som kan profitere af ekstra struktur og støtte ved overgangen til arbejdsmarkedet. 

Sekretariatet ligger i Bagsværd, men KLAR TIL START opererer i hele landet igennem samarbejde med lokale kompetencepartnere, virksomheder og kommuner. 

Den pædagogiske metode

Målet med KLAR TIL START er at give den enkelte borger et kompetencemæssigt løft, såvel fagligt som socialt, således at han eller hun bliver helt eller delvist selvforsørgende og i det hele taget opnår en højere grad af selvhjulpenhed. 

Vores pædagogiske tilgang er i overensstemmelse med WHO’s nyeste diagnosemanual, ICD-11.

  • KLAR TIL START-forløb tilrettelægges  individorienteret med det hele menneske for øje.  Vi tager udgangspunkt i den enkelte persons styrker og potentiale, med respekt for deres udfordringer. 
  • Vi bruger evidensbaserede statusredskaber og leverer detaljeret dokumentation. Vores vejledere er faguddannede inden for autismeområdet og foretager en grundig afklaring af kandidaten igennem forløbet. 
  • KLAR TIL START har udviklet en særlig KLAR TIL START-assessmentprofil. Her dokumenteres kandidatens aktuelle formåen inden for en given arbejdsopgave eller hans/hendes sociale kompetencer i forskellige arbejdsmæssige sammenhænge. Der angives både potentialer og udviklingsområder. 
  • Ved opstart og undervejs i forløbet får medarbejdere og ledelse på ansættelsesstedet generel information om autisme. De vejledes om kommunikation med kandidaten samt dennes individuelle behov for guidning og støtte.

En bæredygtig indsats

– også i fremtiden

Driften af KLAR TIL START er fuldt finansieret igennem den betaling, kommunerne giver for hver kandidat, som er med i forløbet. Det gør driften økonomisk bæredygtig og transparent samt uafhængig af støtte fra tredjepart. 

KLAR TIL START har dog flere gange modtaget støtte til udvikling, udbredelse og andre aktiviteter, som ligger ud over selve driften. 

I årene 2019-2021 gennemgik KLAR TIL START en udviklingsproces med fokus på en fremadrettet styrkelse af indsatsens attraktivitet overfor landets kommuner, hvad angår lønsomhed, effektivitet og kvalitet. Denne udviklingsproces var støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond samt VELUX FONDEN og blev undervejs evalueret af Cabi. KLAR TIL START har desuden modtaget støtte fra SSA-reserven. 

I 2023 til 2025 modtager KLAR TIL START støtte fra Det Obelske Familiefond til udbredelse og udvikling af sine aktiviteter.