om klar til start

Historien bag KLAR TIL START

Idéen til at udvikle KLAR TIL START opstod i 2012, da autismeeksperterne hos FONDEN UNGES satte sig for at udvikle et kompetencegivende forløb, som i sidste ende ville give borgere med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) et fast job i en helt almindelig virksomhed. I et tæt samarbejde med supermarkedskæden Fakta blev idéen til virkelighed med de første kandidater i 2013. En række samarbejdspartnere inden for autismeområdet gjorde det hurtigt muligt at tilbyde KLAR TIL START-forløb i hele landet, og en række andre virksomheder har tilsluttet sig samarbejdet.

Sekretariatet ligger i Bagsværd, men KLAR TIL START opererer i hele landet igennem samarbejde med lokale kompetencepartnere, virksomheder og kommuner.  

Den pædagogiske metode

  • Den pædagogiske metode i KLAR TIL START har udgangspunkt i T-TAP-metoden (Teach Transition Assessment Profile), en amerikansk analysemodel som vi har tilpasset danske forhold.
  • Modellen er et evidensbaseret statusredskab, der dokumenterer kandidatens aktuelle formåen inden for en given arbejdsopgave eller hans/hendes sociale kompetencer i forskellige arbejdsmæssige sammenhænge. T-TAP modellen angiver således potentialer og udviklingsområder.
  • KLAR TIL START har udviklet en særlig KLAR TIL START T-TAP assessmentprofil.
  • Personalet på ansættelsesstedet får en generel information om autisme samt vejledes om kommunikation med kandidaten samt dennes individuelle behov for guidning og støtte fx. i oplæringssituationer.

En bæredygtig indsats

– også i fremtiden

Kernen i KLAR TIL START er at give den enkelte borger et kompetencemæssigt løft, såvel fagligt som socialt, således at han eller hun bliver helt eller delvist selvforsørgende og i det hele taget opnår en højere grad af selvhjulpenhed.

Driften af KLAR TIL START er fuldt finansieret i kraft af den kommunale betaling, hvilket gør den økonomisk bæredygtig og transparent samt uafhængig af støtte fra tredjepart.

I årene 2019-2021 gennemgår KLAR TIL START en udviklingsproces med fokus på en fremadrettet styrkelse af indsatsens attraktivitet overfor landets kommuner, hvad angår lønsomhed, effektivitet og kvalitet.

Denne udviklingsproces støttes af Den A.P. Møllerske Støttefond samt VELUX FONDEN og evalueres løbende af Cabi.