KLAR TIL START som STU i Københavns Kommune

En god og tryg overgang til STU

Københavns Kommune har særligt fokus på, at de unge opnår tryghed og danner sociale relationer, der kan tilfredsstille deres behov, for at forebygge ensomhed. Mange unge oplever, at overgangen fra grundskole til STU-uddannelsen kan være forbundet med store omvæltninger og usikkerhed omkring deres sociale rolle.

Derfor stiller Københavns Kommune krav om, at STU-udbydere skal udvikle forandringsmodeller med fokus på sikring af fremmøde for de unge og eventuelt transporttræning samt de unges sociale trivsel på STU-tilbuddet og generelle mulighed for at netværksdanne med andre unge.

Forandringsmodeller

Vi arbejder for at skabe en stærk og sammenhængende indsats for den enkelte unge, hvor fokus er på at sikre de bedst mulige udviklingsmuligheder og muligheder for fastholdelse på arbejdsmarkedet.

For at sikre en systematisk og struktureret tilgang til at støtte de unge i deres overgang fra grundskole til STU-uddannelse samt fremme social trivsel, stabilt fremmøde og god netværksdannelse, har vi udviklet forandringsmodeller på to kerneområder: “Social trivsel og netværksdannelse” og “Transport og fremmøde”. 

Baseret på dem implementerer vi de nødvendige indsatser, som sikrer, at målet nås for den enkelte unge.  

Social trivsel og netværksdannelse

Vores mål er simpelt – vi vil sørge for, at du trives og føler dig godt tilpas, mens du er en del af vores STU-tilbud eller på arbejdspladsen. Hvis du allerede har det godt, vil vi sørge for, at det fortsætter sådan. Hvis du har brug for lidt hjælp til at føle dig mere hjemme og glad, er vi her for at hjælpe. Vi har en masse forskellige metoder til at hjælpe dig med at skabe stærke venskaber og gode relationer med både dine klassekammerater, lærere og kollegaer på arbejdspladsen. Vi ønsker, at I føler, at I hører til, og at I er en vigtig del af fællesskabet. Her er der plads til at vokse og lære, både når det kommer til skolearbejde og personlig udvikling.

Udfordringer 

Vi ved, at nogle unge kan have det svært. Det kan være ting som lav selvtillid, nervøsitet i sociale situationer, problemer med at finde nye venner eller at vænne sig til nye steder. Nogle gange kan det føles som om, man bare ikke passer ind. Det kan være rigtig svært og kan betyde, at man føler sig alene og ked af det. Det kan også være svært at koncentrere sig om skole eller arbejde, når man har det sådan. Vi forstår det, og vi er her for at hjælpe, for det kan gøre en stor forskel for din fremtid.

Forandringsmodeller for en løsning

Ved at tackle udfordringerne og gennemføre de foreslåede indsatser, aktiviteter og mål i vores forandringsmodel, vil du som ung forbedre din sociale trivsel og evne til at danne netværk.

Dette vil resultere i øget selvtillid, reduceret risiko for depression, og en følelse af at bidrage til samfundet ved at gøre en meningsfuld forskel på din arbejdsplads. Desuden vil det føre til bedre generel trivsel, stabilitet i møde- og arbejdsmønstre samt forbedret evne til at opbygge og vedligeholde relationer.

På lang sigt vil dette styrke din evne til at fastholde dit job og skabe en stabil karriere. Gennem KLAR TIL START-programmet er du garanteret en fastansættelse i den virksomhed, du har været tilknyttet, hvilket sikrer en glidende overgang til arbejdslivet. 

Forandringsmodel

Vores hovedmål er at styrke din sociale trivsel og lette din overgang til en garanteret fastansættelse i virksomheden. Vi er dedikeret til at hjælpe dig med at opbygge varige sociale relationer med dine kommende kollegaer og ledere, hvilket vil være et fundament for dit professionelle netværk i fremtiden. Det er vores mission at forberede dig til at navigere i voksenlivet og tage det næste skridt i dit arbejdsliv med selvtillid. Vi tror på, at ved at støtte og guide dig gennem denne overgang, vil du være bedre rustet til at tackle udfordringerne i din fremtidige karriere.

Vi starter med en observationsperiode, hvor vi kortlægger dine sociale behov og udfordringer. Herefter følger en udviklingsperiode med forskellige aktiviteter, der har til formål at forbedre dine sociale færdigheder og relationer. Vi sørger for en blød overgang, når du starter i KLAR TIL START virksomheden, og vi hjælper dig med at forberede dig på voksenlivet og dit kommende job.

Delmål:

 • Vi ønsker at kende dig og dine sociale behov bedst muligt, så vi kan tilbyde den rette støtte. Vi vil arbejde på at forbedre dine sociale færdigheder og hjælpe dig med at skabe gode relationer med dine kommende kollegaer. Vi ønsker, at du skal føle dig velkommen og integreret i dit nye arbejdsmiljø, og vi vil forberede dig bedst muligt på dit kommende job og voksenlivet.

I vores udviklingsforløb deltager du i en række specialdesignede aktiviteter og øvelser. Disse er skabt for at forbedre dine sociale færdigheder og hjælpe dig med at opbygge stærke relationer. Du vil få kontinuerlig sparring fra en fuldtidsvejleder, der vil guide dig gennem processen.

Delmål:

 • Vores delmål i denne fase er at styrke dine sociale kompetencer og øge din selvforståelse. Gennem vores målrettede tilgang vil vi arbejde på at forbedre din evne til at skabe og vedligeholde relationer med dine kolleger. Dette vil bidrage til at forme dig som en effektiv og ansvarlig medarbejder.

Vi har designet en speciel indslusningsproces for at sikre en gnidningsfri overgang for dig til KLAR TIL START virksomheden og dit nye sociale miljø. Vi forstår, at det at skifte fra grundskole til arbejdsliv kan være udfordrende, og vi er her for at støtte dig hele vejen.

Delmål:

 • Vores delmål i denne fase er at sikre en vellykket overgang for dig. Vi arbejder på at sikre, at du føler dig velkommen, støttet og fuldt integreret i dit nye arbejds- og sociale miljø. Med vores hjælp vil du kunne tilpasse dig hurtigt og effektivt, klar til at starte dit nye kapitel hos os.

Som en del af vores støtteprocess, har vi udviklet en ‘udslusningsfase’, der er designet til at forberede dig til voksenlivet og din fremtidige fastansættelse. Vi tror på, at styrkelse af dine sociale færdigheder og opbygning af et stærkt netværk er essentielle for at sikre en vellykket overgang til arbejdslivet.

Delmål:

 • Vores delmål er at forberede dig til at tage det næste store skridt i dit arbejdsliv. Vi arbejder på at understøtte din udvikling af sociale færdigheder, opbygge et robust netværk og fremme din selvstændighed. Med vores støtte vil du være rustet til at træde ind i voksenlivet og tage fat på din fremtidige karriere med selvtillid.

Vi ønsker at hjælpe dig med at blive mere selvsikker og god til at omgås andre. Vi tror, at det vil gøre, at du trives bedre og føler dig mere som en del af holdet på arbejdspladsen.

Vi planlægger og gennemfører øvelser, der ligner rigtige arbejdssituationer i KLAR TIL START virksomheden.

Delmål:

 • Vi håber, at du får mere selvtillid og bliver bedre til at tale med andre, løse uenigheder, arbejde sammen i teams og skabe et netværk på arbejdspladsen.

Vi vil gerne hjælpe dig med at komme godt i gang med din STU-uddannelse eller arbejde. Vi laver en plan, der passer præcis til dig, baseret på dine styrker, udfordringer og hvad du har brug for. Vi håber, at det vil få dig til at føle dig endnu mere hjemme i dit uddannelsessted, og at det vil hjælpe dig med at få mest muligt ud af din tid her.

Vi arbejder tæt sammen med dig, din familie, dine venner og folk, der ved en masse om STU-uddannelsen, for at finde ud af, hvad du er god til, og hvad du synes er svært. Det gør vi ved at tale sammen, se på hvordan du klarer dig, og ved at høre, hvad alle omkring dig tænker.

Delmål:

 • Sikre, at alle omkring dig forstår, hvad du er god til, og hvad du synes er svært.
 • Finde ud af, hvad der er vigtigst at arbejde med lige nu, baseret på det, vi har fundet ud af sammen.

Vi ønsker, at du føler dig tryg og glad på STU over længere tid. Vi håber, at de gode relationer du får, og de aktiviteter du deltager i, vil gøre, at du trives, udvikler dig og får en god oplevelse med din uddannelse.

Vi arbejder på at få dig til at føle dig som en del af fællesskabet på STU. Vi laver aktiviteter og begivenheder, hvor du kan lære dine klassekammerater og lærere bedre at kende.

Delmål:

 • At du vil deltage i de sociale begivenheder og aktiviteter, vi arrangerer. På den måde kan du få nye venner og føle dig mere som en del af STU.
 • At du får et godt forhold til både dine klassekammerater og dine lærere, så du føler dig godt tilpas og støttet på STU.

Transport og fremmøde

Forandringsmodel

Vores mål er, at du inden de første tre måneder er gået, har fuld kontrol over turen. Du vil være sikker på at kunne klare turen selv, og du vil blive god til at tage turen alene. Dette hjælper dig med at komme regelmæssigt og sørger for, at du ikke går glip af noget, fordi du har problemer med transporten.

Vi sætter os ned sammen – dig, dine forældre, dine lærere og andre vigtige personer i dit liv – for at snakke om den bedste måde for dig at komme til og fra STU-uddannelsen eller træningspladsen hos KLAR TIL START.

Delmål:

 • Når vi er færdige med mødet, ved alle præcis, hvad planen er. Du vil føle dig tryg ved den måde, du skal rejse på, og klar til at tage turen selv til din uddannelse eller træningsplads.

Vi vil gerne hjælpe dig med at føle dig tryggere og mere sikker, når du er ude i samfundet. Vi tror, at dette vil gøre dig gladere og få dig til at føle dig som en vigtig del af arbejdspladsen og skolen.

Vi vil hjælpe dig med at blive en proff i at bruge bus, tog eller hvilken som helst anden offentlig transport du skal bruge. Vi vil lave nogle øvelser, der går på at finde den bedste rute, købe billet og følge reglerne for sikker transport.

Delmål:

 • Lær det grundlæggende om offentlig transport: Vi vil hjælpe dig med at lære at genkende forskellige former for offentlig transport som busser og tog, forstå hvordan man læser en køreplan, og hvordan man køber en billet.
 • Bliv mere selvsikker og uafhængig når du rejser: Ved gradvist at tage transporten alene eller med lidt støtte, vil du få mere selvtillid og blive bedre til at klare transporten til og fra STU-uddannelsen eller KLAR TIL START-forløbet i virksomheden på egen hånd.

Sammen med dig og dit netværk vil vi lave en nødplan for, hvad du kan gøre, hvis der pludselig sker ændringer i din transportplan.

Delmål:

 • Finde ud af, hvem du kan kontakte i nødsituationer, og hvordan du kan komme i kontakt med dem. Vi vil lave en simpel og letforståelig nødplan, som du kan følge, hvis der opstår uventede problemer med transporten.

Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at du føler dig som en del af fællesskabet. Vores håb er, at du vil trives, føle dig støttet og opleve, at det er sjovt at gå på STU og være en del af KLAR TIL START-programmet. Det vil også hjælpe dig med at have et godt fremmøde og få det bedste ud af din tid her.

Din lærer, vejleder og KLAR TIL START-vejleder vil give dig en varm velkomst på din første dag. Du får en rundvisning, møder de andre unge og deltager i spændende velkomstaktiviteter.

Delmål:

 • Vi vil sikre, at du føler dig tryg og glad fra den allerførste dag.
 • Vi hjælper dig med at lære vigtige personer at kende, både lærere, vejledere og de andre unge, så du hurtigt kan finde dig til rette.

Vores mål er, at du bliver så selvkørende som muligt med din transport. Vi tror på, at du kan klare det, og at det vil give dig mere selvtillid, frihed og ansvar.

Step-by-step vil vi hjælpe dig med at blive mere selvkørende med din transport. Planen er at mindske din afhængighed af hjælp fra dine forældre, lærere og andre, på en tryg og kontrolleret måde.

Delmål:

 • Først vil vi se på, hvor meget hjælp du har brug for lige nu, og hvad der skal til for, at du kan klare det meste selv.
 • Dernæst laver vi en personlig plan sammen med dig, så du stille og roligt kan blive mere og mere selvstændig i din transport.

Vores mission er at skabe en struktureret støtte for unge mennesker, der går fra grundskolen til STU-uddannelse. Vi anerkender, at denne overgang ofte kan være forbundet med følelser af usikkerhed, utryghed og ensomhed. Derfor er vores mål at skabe et læringsmiljø, der er både trygt og inkluderende, og som fremmer motivation. Vi ønsker at hjælpe de unge med deres personlige og sociale udvikling og gøre denne overgang så glat og positiv som muligt.

Udfordringer

I overgangen til STU-uddannelse kan de unge opleve flere udfordringer. De kan være usikre på, hvordan transport og fremmøde skal håndteres i den nye uddannelsessammenhæng. De kan mangle erfaring med at navigere i nye sociale situationer og med at tilpasse sig et skift i deres sociale rolle. At tilpasse sig til et nyt læringsmiljø og nye forventninger kan også være udfordrende. Disse udfordringer kan i nogle tilfælde føre til følelser af isolation, ensomhed og et nedsat engagement i uddannelsen. Derfor er det vigtigt at tage hånd om disse udfordringer tidligt, for at sikre en vellykket overgang til STU-uddannelse.

Forandringsmodeller for en løsning

Med indsatserne i forandringsmodellen tror vi på, at du vil føle dig mere sikker og selvsikker, både når det kommer til at tage transporten til og fra STU/virksomhed, og når du skal omgås andre mennesker.

Vi håber, at du vil opbygge stærkere venskaber og føle, at du er en vigtig del af fællesskabet på din uddannelse eller arbejdsplads. Det kan hjælpe dig med at få lyst til at være der oftere, så du har færre dage, hvor du ikke kommer. Det kan også gøre, at du har det bedre generelt og er mere motiveret for at lære nye ting.

På lang sigt tror vi på, at det vil gøre en stor forskel for dit liv. Det kan gøre, at du trives bedre både på din uddannelse og arbejde, men også i dit sociale liv og fremtidige karriere. Alt det her arbejde handler om at give dig de bedste forudsætninger for at få et godt og meningsfuldt liv.