Guide til det gode møde med mennesker med autisme

11. november 2022

Byg fundamentet for et meningsfuldt, konstruktivt samarbejde ved at skabe gode rammer for mødet med mennesker med autisme. Brug denne tjekliste for det gode møde.

Mennesker med autisme har ofte svært ved at afkode deres omgivelser og er udfordret på deres forestillingsevne. En person med autisme kan have en anderledes måde at bearbejde sanseindtryk på og kan være meget påvirkelig af omgivelserne. 

Dette kan naturligvis give nogle udfordringer i den enkeltes omgang med andre mennesker, ikke mindst i mødet med fagpersoner som UU-vejledere, jobvejledere og sagsbehandlere.

Når du som myndighedsperson møder en borger med autisme, er det derfor vigtigt at skabe de rette rammer for at få et godt møde og et godt samarbejde. 

13 tips til det gode møde

 1. Send en tydelig invitation/indkaldelse med mødedagsorden og informationer om: Tid og sted, start- og sluttidspunkt, formålet med mødet, oplysning om mulighed for bisidder samt information om mødets deltagere (inviter ikke flere mødedeltagere end højst nødvendigt). Vedlæg gerne et foto af dig selv.
 2. Hent evt. personen i ankomstområdet.
 3. Skab en tydelig ramme. Print dagsordenen, som borgeren på forhånd fik tilsendt, og følg den slavisk.
 4. Tegn gerne undervejs i mødet og benyt visuelle teknikker.
 5. Spar på ord, fagter og mimik.
 6. Afhold gerne mødet i et lokale med mest mulig ro, med god plads og enkel indretning.
 7. Giv tid og giv ikke for mange informationer på samme tid.
 8. Aftal på mødet, hvordan og hvem der efterfølgende skal orientere evt. øvrige samarbejdspartnere. 
 9. Lav ikke mundtlige aftaler, men skriv ned – også hvad angår forhold, der normalt tages for givet. En person med autisme fornemmer ikke nødvendigvis underforståetheder og det ”mellem linjerne”.
 10. Afslut med opsummering og en klar aftale om hvad der skal ske fremadrettet.
 11. Aftal hvordan I skal kommunikere fremadrettet: SMS, e-mail, telefon eller andet?
 12. Send et referat.
 13. Start til tiden. Styr tiden. Stop til tiden.

Kontakt

Morten Wulf

Projektleder