Folketinget belønner jobforløb for autister

19. maj 2022

Et bredt flertal i Folketinget har valgt at sætte autisme-jobforløbet KLAR TIL START på listen over modtagere af midler fra reserven til ældre, patienter og udsatte borgere. KLAR TIL START er tildelt 3 millioner ud af de i alt 860,5 millioner kroner, som er afsat.

Sparer millioner hvert år

“Det er en helt afgørende hjælp for vores indsats, og vi tager det som udtryk for en anerkendelse af det arbejde, vi har udført de seneste otte år”, siger Britta Bak, direktør for FONDEN UNGES, der har udviklet og driver KLAR TIL START.

“Fra starten i 2013 har det været et afgørende parameter, at vi kan tilbyde jobgaranti. Indtil nu har vi hjulpet over 150 unge og voksne med autisme og autismelignende udfordringer i fast arbejde på en privat virksomhed, hvilket ifølge vores beregninger giver en årlig besparelse i offentlig forsørgelse på mellem 7 og 14 millioner. Bidraget fra reserven er afgørende for, at vi kan sikre endnu flere borgere en plads på arbejdsmarkedet og en meningsfuld hverdag”, siger Britta Bak.

I en pressemeddelelse fra Social- og Ældreministeriet udtaler Socialdemokratiets socialordfører Camilla Fabricius:
“Borgere med handicap har fortjent en stærkere retssikkerhed. Jeg er særligt glad for, at der i aftalen sættes et tydeligt aftryk for mennesker med handicap. Her er initiativer, der skal sætte mennesker med handicap i centrum, tilbyde sagsbehandlerne i kommunerne et kompetenceløft og at taskforcen på handicapområdet styrkes, samtidig med at KLAP- job og Klar til Start er med.”

Et forløb for de ikke-jobparate

“Det er rigtigt set at sætte KLAR TIL START og KLAP-job i sammenhæng, for vi supplerer hinanden godt. Mens KLAP-job formidler job til socialt udsatte, som er i stand til at tage et job, så fokuserer vi på de borgere, som har brug for en særlig indsats for at kunne indgå på en arbejdsplads. Vi gør dem klar, både personligt og fagligt, med en håndholdt indsats, typisk af et års varighed”, siger Britta Bak.

Når en borger visiteres til KLAR TIL START får vedkommende en garanti for fastansættelse, såfremt forløbet gennemføres. Det lykkes for hele 80% af alle der påbegynder forløbet.

Håndholdt forløb på arbejdspladsen

Al undervisning og praktisk træning foregår på en arbejdsplads og varetages af professionelle vejledere med speciale i Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF). Udover konkrete arbejdsopgaver undervises også i f.eks. arbejdsmiljø, sikkerhed og personlig fremtræden, ligesom kandidaten får redskaber til at håndtere de udfordringer, som autismen skaber for ham eller hende. KLAR TIL START-vejlederen arbejder tæt sammen med kandidatens uddannelsesvejleder, STU-tilbud, jobcenter og/eller jobkonsulent, og der afholdes jævnligt statussamtaler med sagsbehandler.

Jobgaranti i hele landet

KLAR TIL START tilbydes i hele Danmark via et landsdækkende netværk af autismespecialister, der sikrer en håndholdt indsats på højt fagligt niveau. Jobgarantien sikres i kraft af partnerskaber med en række virksomheder, der til gengæld for at tage et socialt ansvar får dygtige og dedikerede medarbejdere.

Samarbejdet tæller i dag virksomhederne Fakta, Irma, ILVA, Kvickly, Coop365, Catering Engros, Normal, Dagrofa Foodservice, Cafe Mocca, Abena, Elgiganten, Rema 1000, SuperBrugsen og DagliBrugsen. Alle garanterer de fastansættelse til kandidater fra KLAR TIL START.

Støtten fra puljen vil blive anvendt på videre udbredelse og udvikling af KLAR TIL START.

Aftalen om reserven på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet er indgået mellem Regeringen, Enhedslisten, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Alternativet, Liberal Alliance og Kristendemokraterne.

Kontakt

Britta Bak

Direktør, FONDEN UNGES