fbpx

STU med jobgaranti

KLAR TIL START er et håndholdt og særligt tilrettelagt ansættelsesforløb, der kan matche kravene til en STU og derfor fremstår som et særdeles attraktivt tilbud til unge med ønske om fast beskæftigelse på en helt almindelig arbejdsplads.

80% af alle, der siden 2013 har påbegyndt forløbet er blevet fastansat, og 98% af dem har stadig deres job. Heraf en del via STU.

Forløbet tager afsæt i den unges klare motivation for at få et job inden for hans/hendes interesseområde samt UU-vejlederens vurdering af den unges kompetencemæssige udviklingspotentiale. En stor del af de hidtidige kandidater i KLAR TIL START har ikke afsluttet folkeskolen, og forløbet kræver ingen arbejdsmæssige erfaringer.

KLAR TIL START gennemføres i udgangspunktet på en arbejdsplads, og ofte på det arbejdssted, som har garanteret fastansættelse til den unge, såfremt han/hun gennemfører på et tilfredsstillende arbejdsmæssigt niveau. Det er siden 2013 lykkes for 80% af alle kandidater der starter i KLAR TIL START. Den unge tildeles en personlig vejleder med autismespeciale og erfaringer med de udvalgte arbejdstræninger/-opgaver. Vejlederen følger den unge gennem hele forløbet og har tæt samarbejde med UU-vejleder.

Igennem hele forløbet arbejdes kontinuerligt med den unges progression, som løbende evalueres og dokumenteres. Med jævne, fastlagt mellemrum afholdes desuden statussamtaler mellem den unge, hans/hendes UU-vejleder samt KLAR TIL START-vejlederen. 

Det tilstræbte mål i KLAR TIL START er at den unge opnå en personlig, social og faglig udvikling, som gør vedkommende i stand til at fungere på en arbejdsplads og varetage få eller flere ordinære arbejdsopgaver evt. med nedsat effektivitet. Uanset det endelige udfald af forløbet vil den unge profitere både på et personligt, socialt og praktisk plan, ligesom han/hun vil have opnået en meget grundig afklaring af sine arbejdsmarkedskompetencer. 

Med arbejdsfællesskaber, arbejdspladsen og arbejdslivet som ramme for forløbet er det muligt at skabe en helhedsorienteret tilgang til STU-målene. Målet om praktik i virksomhed er i sagens natur opfyldt til fulde, men den almene læring om samfundsforhold, husholdning, økonomi og det at klare sig selv knytter sig helt naturligt til det arbejdsliv, som den unge i stigende grad relaterer sig til, på vej mod at blive en integreret medarbejder i virksomheden. 

Således er f.eks. hygiejne, tøj, rengøring, socialisering, transport, selvstændig opgavevaretagelse, økonomi (løn) og viden om samfundsforhold nødvendige kompetencer for en lønmodtager, der skal agere på en almindelig arbejdsplads.