fbpx

Et drømme-match mellem borger og virksomhed

KLAR TIL START er et drømme-match mellem borgere med relevante jobkompetencer og virksomheder, der hungrer efter arbejdskraft. Virksomheden får nogle loyale ansatte, som er dedikeret til opgaven og tilmed bliver i jobbet i mange år. Men

vi får mere end det. For når en virksomhed skal rumme medarbejdere med autisme, så skærper det ledernes og kollegernes sanser ift. kommunikation og samarbejde på arbejdspladsen.

Som virksomhed får vi via KLAR TIL START dermed tilført både hårde og bløde værdier.

Jens Romundstad, medudvikler af KLAR TIL START og
tidligere HR-direktør Coop Danmark

Virksomhedens bedste medarbejdere

Med KLAR TIL START får I en medarbejder, som er oplært i jeres egen virksomhed, og som på forhånd kender sine arbejdsopgaver og omgivelser. Siden den første KLAR TIL START-ansættelse i 2013 er 98% af vores kandidater stadig i deres job. Det vidner om værdien af deres indsats på arbejdspladsen og en høj grad af stabilitet.

Vi hører desuden fra vores virksomhedspartnere, at det at arbejde sammen med en person med autisme udvikler lederes og kollegers kommunikationsevner og ansvarsfølelse.

KLAR TIL START finansieres af kandidatens kommune, mens virksomheden afsætter ressourcer til planlægning og møder. Forløbet foregår i virksomheden, hvor kandidaten bliver sidemandsoplært af sin personlige KLAR TIL START-vejleder, som er special­uddannet inden for autisme og oplært i virksomhedens arbejdsopgaver. I behøver således ikke dedikere personale eller økonomi til forløbet frem mod ansættelsen.

Vi klæder desuden arbejdspladsens ansatte på i forhold til at kunne møde deres nye kollega og hans/hendes særlige behov.

Igennem hele forløbet udarbejder vejlederen løbende statusbeskrivelser og progressionsrapporter for jeres kommende medarbejder. Ved forløbets afslutning har I, kandidaten og kommunen dermed et klart billede af, hvilke arbejdsopgaver kandidaten mestrer bedst, i hvilken ramme og med hvilken grad af arbejdseffektivitet.

Når kommunen visiterer en borger til KLAR TIL START med henblik på at en senere ansættelse i jeres virksomhed, så er jeres jobgaranti et centralt element. Det giver tryghed for alle parter, og I kommer ikke til at fortryde det!