Jobsucces med KLAR TIL START

2. november 2022

En autismediagnose kan gøre det svært at få og fastholde et arbejde. Det gælder dog ikke for KLAR TIL START’s kandidater: Her får over 70 procent et fast, varigt job.

KLAR TIL START giver varigt job til autisterDet summer af aktivitet i Discount 365 i Mørkhøj. Der er gang i butikken og mange folk på gulvet, der er i gang med den daglige drift. To af dem er Malte Parbst Jakobsen (26) og Rikke Bendix Pedersen (29).

Udover at de begge har butikken som arbejdsplads, er der også noget andet, de deler. De er begge autister. Det er der ikke noget galt i. Men de ved begge to, at det kan gøre det rigtig svært at få og fastholde et arbejde. Sådan er det dog ikke længere. Heldigvis. For de har nu deres daglige gang i butikken i Mørkhøj, hvor de hver især er i et træningsforløb hos KLAR TIL START. Malte møder hver morgen og sørger for, at der er frisk bakeoff til butikkens kunder. Rikke er ansvarlig for, at der er styr på pålægskøleren.

Fast vejleder 

”I et KLAR TIL START-forløb er der plads til, at man kan være som man er. Jeg har været i andre forløb, hvor der har været en ret stereotyp opfattelse af, hvad en autist er for en størrelse. Her er der tid og plads til, at jeg kan være mig. Jeg kan sige, hvis jeg har en dårlig dag – og nogle gange gør dét, at jeg faktisk får en god en af slagsen i stedet. Der er plads til mig, og til at jeg kan bruge en hel dag på at få krydderihylden til at stå helt skarpt fremfor at tale med kunder, hvis det lige er sådan en dag,” forklarer Rikke.

I KLAR TIL START-forløbet får alle kandidater en fast vejleder tilknyttet fra dag 1. Målet er en fast ansættelse i en butik og vejen derhen er et veltilrettelagt og struktureret oplæringsforløb. Vejlederen sikrer, at kandidaten bliver udstyret med de helt rigtige værktøjer og den læring, der for 80% af kandidaterne gør, at de fuldfører KLAR TIL START-forløbet. 96% af de kandidater, der har haft et forløb hos KLAR TIL START er fortsat i arbejde.

Venner og fremtidsudsigter

Udover at langt de fleste KLAR TIL START-kandidater har en autismediagnose til fælles, har de fleste også en lang række nederlag med i bagagen.

”I forhold til andre forløb, jeg har prøvet, skiller KLAR TIL START sig ud ved, at jeg kan tage nogle lidt mindre, men sikrere skridt. Jeg har fået nogle succesoplevelser, der gør at jeg får mod på mere. De udfordringer jeg har, får jeg støtte til at æde mig ind på i små bidder sammen med min vejleder. I starten gik jeg med en ved siden af mig hele tiden, men nu er jeg tryg nok til selv at færdes i butikken og ordne de ting, jeg skal,” siger Malte.

”Min mor praler næsten så meget af mig, at det er pinligt. Hun synes jeg er blevet meget mere glad og har fået mere energi. Hun er glad for, at jeg har en fremtid – og ikke bare ender op på førtid. Men jeg har også fået det meget bedre. Jeg har kolleger, og er en del af et fællesskab, hvor vi går i butikken og hygger os og driller hinanden. Og faktisk er jeg så heldig, at en af kollegerne nu er gået hen og blevet en rigtig god veninde,” fortæller Rikke.

To nøgler til succes

Direktør i KLAR TIL START Britta Bak ser primært to ting, som gør KLAR TIL START til en succes: 

”At de unge får en vejleder tilknyttet og at de får den tid, det tager for dem at blive oplært i en butik. For nogle er det et halvt år, for andre halvandet. Men vi tager os tiden. De er de to gange x-faktor, som gør at de unge får plads og redskaber til at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Og KLAR TIL START-kandidaterne er i høj kurs. Det er pålidelig og stabil arbejdskraft, og noget, der går igen blandt vores samarbejdspartnere, at vores kandidater er med til at øge trivslen og arbejdsglæden rundt omkring. Det gør mig meget stolt,” siger hun.

Vejen til KLAR TIL START går typisk via det kommunale jobenter eller STU (særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.)

KLAR TIL START giver varigt job til autister

Kontakt

Morten Wulf

Projektleder