KLAR TIL START får støtte fra Det Obelske Familiefond

15. januar 2023

Nyt pilotprojekt bliver muligt, efter Det Obelske Familiefond har bevilget økonomisk støtte til KLAR TIL START igennem de kommende tre år.

Vi er glade for at kunne fortælle, at Det Obelske Familiefond har bevilliget økonomisk støtte til KLAR TIL START over de næste 3 år (2023-2025).

Det betyder, at KLAR TIL START fortsat kan drive, udbrede og udvikle indsatserne over for unge og unge voksne med autisme.

“Vi er utroligt glade for, at denne mulighed kom og ser nu endnu mere frem til de kommende år,” siger direktør Britta Bak.

Støtten gør en kæmpe forskel for planlæggelse, drift og udvikling af vores aktiviteter, fordi den lægger et fast økonomisk fundament for de kommende år.

Det betyder, at kommende projekter i KLAR TIL START kan planlægges med en længere tidshorisont.

Et nyt tiltag, som bliver gjort muligt igennem støtten fra Det Obelske Familiefond er et pilotprojekt, hvor KLAR TIL START-konceptet skal afprøves som tilbud til de 15-17-årige.

Her vil vi prøve at række ud til en gruppe unge, som lige nu falder imellem to stole: De har ikke mod på mere skolegang – måske er de ramt af decideret skolevægring –  men er heller ikke er klar til selv at træde ud på arbejdsmarkedet. 

Kontakt

Morten Wulf

Projektleder