10 år med KLAR TIL START

1. december 2023

Det er nu 10 år siden, at den første kandidat fra KLAR TIL START kom i fast job. Forløbet har været en gevinst for både virksomheder, samfundet generelt og ikke mindst kandidaterne.

I december 2023 er det 10 år siden, den første KLAR TIL
START-kandidat kom i job. Siden da er mere end 200 unge og voksne med autisme
eller autismelignende træk kommet i fast arbejde via et KLAR TIL START-forløb.

”Vi har fundet en opskrift, der virker, for en gruppe mennesker, som ellers kan have meget svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet,” siger direktør Britta Bak. 

Det er vi både glade for og stolte af. Vi har igen og igen set, hvordan det er en gevinst for både virksomheder, samfundet og den enkelte, når kandidaterne kommer i et godt, fast job på en arbejdsplads, hvor de trives.

En gevinst for virksomhederne

KLAR TIL START begyndte som et partnerskab med Coop, og samarbejdet med private virksomheder er stadig et vigtigt omdrejningspunkt for
vores koncept. Antallet af samarbejdspartnere er blevet udvidet med bl.a.
BabySam, Rema1000, ElGiganten, Normal og en række andre kæder.

I de 10 år, vi har eksisteret, har vi oplevet en stor og
stigende interesse fra virksomheder, fordi de kan se værdien i det, vores
kandidater kan bidrage med. Det er grundige og dedikerede medarbejdere, som
bliver i virksomheden i mange år: 96 % af alle, der er kommet i job igennem
KLAR TIL START, er stadig i arbejde i dag.  

Virksomhedernes engagement, hvor de tilbyder jobgaranti til
alle kandidater, når de har gennemført forløbet, er med til at gøre KLAR TIL START
til noget særligt. Det giver ofte den sikkerhed, som kandidaterne har brug for,
for at de kan føle sig trygge og udvikle sig igennem praktikken.

Vejlederne gør forskellen

En anden ”hemmelig ingrediens”, som gør KLAR TIL START så
effektivt, er vores vejledere, som følger med kandidaterne ud i butikken hver
dag. Det er svært at sammenfatte deres indsats med et ord, fordi de opgaver de
hver dag løser er så forskellige: Hjælp og støtte til kandidaten, både når det
kommer til løsning af arbejdsopgaver, udvikling af de sociale færdigheder og
generelt bare et lyttende og forstående øre.

De planlægger og afklarer, hvilke arbejdsopgaver kandidaten
kan klare, og sammenfatter det hele i dokumentation til kommunen. De flyver tit
en smule under radaren, men en stor del af projektets succes skyldes den
indsats, de lægger hver dag.  

Større trivsel og livskvalitet

Kandidaterne udvikler sig enormt igennem forløbene, ikke
mindst på det personlige plan. Mange har haft nederlag med sig i bagagen fra
tidligere og er i starten meget usikre på sig selv og utrygge ved andre
mennesker. Undervejs i forløbet genopbygger de troen på deres egne evner og
finder modet til at interagere mere socialt med andre. Det kan af og til virke
som om, at den person, som kommer ud af forløbet, er en helt anden end den, man
mødte første dag.

Man kan ikke undervurdere, hvor meget det betyder for
livskvaliteten at have et arbejde, tjene sine egne penge og blive del af en
arbejdsplads. I en trivselsmåling, vi fik foretaget i 2022, oplevede samtlige
kandidater oplever en positiv udvikling i deres generelle livstilfredshed. Skal
de placere sig selv på en skala fra 1 til 10, stiger livstilfredsheden
gennemsnitligt fra 4,6 før KLAR TIL START-forløbet til 7 under forløbet og 8
ved ansættelsen.

Udviklingen fortsætter

Igennem tiden har vi udviklet på konceptet og også fået målt
kvaliteten af vores indsats. Udviklingen af KLAR TIL START er igennem tiden
blevet støttet af flere forskellige fonde: Velux Fonden, Den AP Møllerske
Støttefond og Det Obelske Familiefond. Vi har også modtaget støtte fra den
offentlige SSA-reserve. KLAR TIL START er i dag også tilgængeligt som
STU-tilbud og med støtte fra Det Obelske Familiefond starter vi i det nye år
pilotprojektet Reboot, hvor KLAR TIL START-metoderne udvikles til de 15-17-årige.

Tak til alle dem, som har støttet os igennem årene! Vi fortsætter med at arbejde for, at så mange som muligt med autisme kommer i meningsfyldte jobs, hvor de trives. 

Kontakt

Britta Bak

Direktør