fbpx

Vi hjælper flertallet

Autisme kan komme til udtryk på mange måder. Et mindretal har helt exceptionelle færdigheder f.eks. inden for programmering og kreative fag, mens et andet mindretal er meget begrænset af deres autisme.

KLAR TIL START forholder sig til det store flertal inden for autismespektret

…det vil sige unge og voksne med moderat til høj begavelse. De har typisk forskellige sociale udfordringer, men de kan lære at mestre dem i kontrollerede rammer, og chefer og kolleger kan hjælpe yderligere ved at tage få og enkle hensyn.

KLAR TIL START knækker statistikken

Ca. 70.000 danskere er diagnosticeret med autisme, og kun under en femtedel af borgere med autisme er i beskæftigelse (hent undersøgelse). Et liv i ufrivillig ledighed er ingens drøm om det gode liv, og det er meningsløst, når der ovenikøbet er virksomheder, som mangler arbejdskraft. Derfor har vi udviklet KLAR TIL START.

Vi matcher virksomhedens krav op mod borgerens individuelle kompetencer og gør ham/hende i stand til at kunne håndtere sine autismerelaterede udfordringer i forhold til arbejdslivet og arbejdspladsen. Det kalder vi et særligt tilrettelagt ansættelsesforløb.

Vores virksomhedspartnere har udstedt ansættelsesgaranti til alle vores kandidater, fordi de ved, at de får nogle højt værdsatte ansatte, som bliver i jobbet i mange år. Kandidaten selv bliver langt mere selvhjulpen og selvstændig og får intet mindre end et nyt og bedre liv.

Vi lægger til stadighed mange udviklingstimer i KLAR TIL START og stiller høje krav til vores undervisere/vejledere. Derfor gennemfører hele 80% af vores kandidater forløbet og bliver fastansat.

Via et stærkt partnernetværk finder du KLAR TIL START overalt i Danmark