fbpx

Vi samarbejder også med…

Der er heldigvis andre projekter og organisationer, som – på andre måder end KLAR TIL START – arbejder for at skabe flere muligheder for unge og voksne med autisme. Vi tror på værdien af det fælles løft, og derfor samarbejder vi med følgende:

Autisme forum til forældre som har børn med autisme” er Danmarks største Facebook gruppe til forældre som har børn med autisme, i gruppen er der mere end 10.000 medlemmer. Gruppen er et sted, hvor man kan finde støtte og råd hos andre forældre som har børn med autisme.

Gruppen er desuden anerkendt af mange faggrupper i det danske sundhedsvæsen, som anbefaler forældre at melde sig ind i gruppen når deres barn er udredt med autisme. På den måde kan gruppen fungere som en vidensbank for de mennesker, som varetager autisme i dag og i fremtiden. tiden. Besøg netværkets lukkede FacebookgruppeBesøg netværkets åbne Facebookside.

Autisme Ungdom er Danmarks ungdomsorganisation for unge pårørende- og unge med en autismediagnose i alderen 13 til og med de 29 år. Vi vil give unge en stemme i debatten og en mulighed for at kæmpe for bedre forhold for unge med en autisme spektrum forstyrrelse og pårørende til en der har det.

Vi vil skabe inkluderende og udviklende fællesskaber hvor man møder andre der minder om en selv. Vi vil et autisme-venligt Danmark. Organisationen arbejder gennem eksterne aktiviteter såsom undervisning på skoler, kampagner og politisk interessevaretagelse samt gennem interne aktiviteter såsom kurser, samtale-cafeer og sociale arrangementer, der kan binde unge med og uden autisme sammen.

KLAPjob er en indsats under foreningen Lev, som laver skånejob og fleksjob til mennesker med udviklingshandicap og andre kognitive vanskeligheder. Det vil sige job til mennesker, der for eksempel har autisme, ADHD, spasticitet, epilepsi, muskelsvind eller erhvervet hjerneskade, der gør, at de har behov for støtte til at komme ind på det ordinære arbejdsmarked.

KLAPjob har aftaler med kommuner, virksomheder og organisationer i hele landet. Vores jobkonsulenter er inddelt i to store distrikter ‘Østdanmark’ og ‘Vestdanmark’.