fbpx

Et særligt tilrettelagt ansættelsesforløb

KLAR TIL START er den sikreste vej til fast job for borgere med autisme spektrum forstyrrelse. KLAR TIL START er et særligt tilrettelagt ansættelsesforløb for unge og voksne med autisme, som ikke er i stand til at indgå på en almindelig arbejdsplads uden en særlig indsats.

Forløbet varer i udgangspunktet 12 måneder, hvorefter kandidaten bliver fastansat i en privat virksomhed. Der udstedes en ansættelsesgaranti ved forløbets start, og 80% af alle visiterede borgere fuldfører og får fast job. 98% af alle ansatte siden starten i 2013 er stadig i job.

For så vidt angår den største målgruppe bidrager kommunens investering i KLAR TIL START positivt til den kommunale økonomi allerede mindre end tre år efter ansættelsen af borgeren.

KLAR TIL START tilbydes i hele Danmark via et landsdækkende netværk af autismespecialister, der sikrer en håndholdt indsats på højt fagligt niveau, samt i kraft af partnerskaber med en lang række virksomheder, der garanterer fastansættelse til KLAR TIL START’s kandidater.

KLAR TIL START drives af nonprofit-organisationen FONDEN UNGES med udviklingsstøtte fra den A.P. Møllerske Støttefond og VELUX FONDEN.