fbpx

Om KLAR TIL START

KLAR TIL START skaffer hele 80% af alle vores kandidater i fast job. Det er en helt uhørt succesrate og lader sig kun gøre i kraft af et forpligtende erhvervssamarbejde, fagligt stærke personlige vejledere og anerkendte dokumentationsmetoder. Det er derfor, vi tør sige, at KLAR TIL START er den sikreste vej til job for borgere med autisme.

Med hjælp fra videnshuset Cabi sikrer vi os løbende evaluering af vores fortsatte udvikling, og med hjælp fra Implement Consulting Group har vi dokumenteret de økonomiske effekter.

KLAR TIL START udvikles med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond og VELUX FONDEN af nonprofit-organisationen Fonden UNGEs, som desuden står bag UNGES Uddannelsescenter og app’en Scan How.

Et særligt tilrettelagt ansættelsesforløb

KLAR TIL START er et særligt tilrettelagt ansættelsesforløb for unge og voksne med autisme, som ikke er i stand til at indgå på en almindelig arbejdsplads uden en særlig indsats.

Forløbet varer i udgangspunktet 12 måneder, hvorefter kandidaten bliver fastansat i en privat virksomhed. Der udstedes en ansættelsesgaranti ved forløbets start, og 80% af alle visiterede borgere fuldfører og får fast job. 95% af alle ansatte siden starten i 2013 er stadig i job.

Al undervisning og praktisk træning foregår i udvalgte virksomheder og varetages af professionelle vejledere med speciale i Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF). Udover konkrete arbejdsopgaver undervises også i f.eks. arbejdsmiljø og sikkerhed og personlig fremtræden. KLAR TIL START-vejlederen arbejder tæt sammen med kandidatens uddannelsesvejleder, STU-tilbud, jobcenter og/eller jobkonsulent, og der afholdes jævnligt statussamtaler med sagsbehandler.

En grundig evalueringsmetodik sikrer solid dokumentation om kandidatens egnethed til fleksjob i forhold til arbejdstid, effektivitet og en række andre parametre. Når kandidaten har gennemført forløbet tilfredsstillende, bliver han/hun tilbudt et job, som matcher hans/hendes kompetencer. Ansættelsesvilkår fastlægges i tæt samarbejde med borger, jobcenter og virksomhed.

For så vidt angår den største målgruppe bidrager kommunens investering i KLAR TIL START positivt til den kommunale økonomi allerede mindre end tre år efter ansættelsen af borgeren.

KLAR TIL START tilbydes i hele Danmark via et landsdækkende netværk af autismespecialister, der sikrer en håndholdt indsats på højt fagligt niveau, samt i kraft af partnerskaber med en lang række virksomheder, der garanterer fastansættelse til KLAR TIL START’s kandidater.

Historien bag KLAR TIL START

Idéen til at udvikle KLAR TIL START opstod i 2012, da autismeeksperterne hos FONDEN UNGES satte sig for at udvikle et kompetencegivende forløb, som i sidste ende ville give borgere med Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) et fast job i en helt almindelig virksomhed. I et tæt samarbejde med supermarkedskæden fakta blev idéen til virkelighed med de første kandidater i 2013. En række samarbejdspartnere inden for autismeområdet gjorde det hurtigt muligt at tilbyde KLAR TIL START-forløb i hele landet, og en række andre virksomheder har tilsluttet sig samarbejdet.