fbpx

Nyt samarbejde mellem Autisme Ungdom og KLAR TIL START

Ny ungdomsorganisation for unge med autisme indgår samarbejde med national beskæftigelses-aktør. Sammen vil de gøre det nemmere for borgere med autisme at komme ind på arbejdsmarkedet.

En ny ungdomsorganisation for unge med autisme er på få måneder blevet landsdækkende med ni lokalafdelinger landet over og flere på vej. Et af formålene er at få skabt bedre muligheder for uddannelse og job for unge med autisme.

 

Fælles udfordring

“Afmagt. Det er det ord, der går igen i rigtig mange af de fortællinger, vi får fra vores medlemmer i forhold til, hvordan de oplever mulighederne for uddannelse og job”, fortæller Mads Mikkel Dragholt, talsperson for foreningen Autisme Ungdom. Foreningen er derfor gået i samarbejde med det landsdækkende jobforløb for unge og voksne med autisme KLAR TIL START.

“Vi har en fælles udfordring med at hjælpe unge med autisme til at få øje på de, desværre alt for få, reelle muligheder, de har for at komme ind på arbejdsmarkedet. Og vores forening kan tilbyde lokale fællesskaber bl.a. til de unge, som kommer i job via KLAR TIL START”, siger Mads Mikkel Dragholt, der fortæller, at mange unge med autisme isolerer sig hjemme.

KLAR TIL START er udviklet og koordineres af nonprofit organisationen FONDEN UNGES. Her ser direktør Britta Bak spændende perspektiver for samarbejdet.

 

Inspiration til udvikling

“Hele meningen med KLAR TIL START er jo at hjælpe unge med autisme til at få et arbejde, og i et samarbejde Autisme Ungdom kan vi hente masser af inspiration, fx. i forhold til hvordan vi når ud til de unge, som vi kan hjælpe, og i forhold til, hvordan vi kan bidrage til at skabe trygge rammer for de unge, efter de er blevet fastansat”, siger direktøren.

KLAR TIL START samarbejder med en række store danske arbejdspladser, der giver garanti for fastansættelse af kandidater, der gennemgår det ca. etårige forløb.

 

Mangler information og overblik

Silke Svare er landskasserer Autisme Ungdom og næstformand for lokalafdeling Midtsjælland. I starten af oktober bragte Berlingske en artikel om hende som en af de få med autisme, der har fast arbejde. Siden da har hun fået bekræftet, at der er kæmpe behov for information om mulighederne for at komme på arbejdsmarkedet.

“Der kommer mødre ned i butikken, hvor jeg arbejder, og spørger mig til råds om, hvordan deres søn eller datter med autisme kan få et job. Der findes ikke noget overblik, hvilket jo er paradoksalt når man tænker på, at vi har at gøre med mennesker, der i udgangspunktet har et særligt stort behov for tydelighed og overblik”, siger Silke Svare.

Det genkender de også hos KLAR TIL START. Projektleder Morten Wulf fortæller, at han jævnligt modtager opkald fra forældre til unge med autisme.

“Ind imellem får jeg opkald fra folk, der nærmest virker desperate. Men jeg kan ikke gøre så meget andet end at fortælle dem om, hvad vores forløb indeholder, og at 80% af alle, der begynder på forløbet afslutter med fastansættelse. Men det er kommunen, der afgør, hvilke tilbud deres søn eller datter får,” siger Morten Wulf.

 

Billedtekst:
Ungenetværk og jobindsats i nyt samarbejde. Fra venstre ses projektleder i KLAR TIL START, Morten Wulf, Britta bak, direktør i FONDEN UNGES, Silke Svare, Landskasserer for Autisme Ungdom og Mads Mikkel Dragholt, talsperson for Autisme Ungdom.

 

FAKTA:

Autisme Ungdom er Danmarks ungdomsorganisation for unge pårørende- og unge med en autismediagnose i alderen 13 til og med de 29 år. Vi vil give unge en stemme i debatten og en mulighed for at kæmpe for bedre forhold for unge med en autisme spektrum forstyrrelse og pårørende til en der har det. Vi vil skabe inkluderende og udviklende fællesskaber hvor man møder andre der minder om en selv. Vi vil et autisme-venligt Danmark. Organisationen arbejder gennem eksterne aktiviteter såsom undervisning på skoler, kampagner og politisk interessevaretagelse samt gennem interne aktiviteter såsom kurser, samtale-cafeer og sociale arrangementer, der kan binde unge med og uden autisme sammen. www.autismeungdom.dk

KLAR TIL START er et særligt tilrettelagt ansættelsesforløb for unge og voksne med autisme, som ikke er i stand til at indgå på en almindelig arbejdsplads uden en særlig indsats. Forløbet varer i udgangspunktet 12 måneder, hvorefter kandidaten bliver fastansat i en privat virksomhed. Der udstedes en ansættelsesgaranti ved forløbets start, og 80% af alle deltagere fuldfører og får fast job umiddelbart efter. 95% af alle ansatte siden starten i 2013 er stadig i job. www.klartilstart.dk

FONDEN UNGES er en almennyttig fond stiftet i 2007 for at hjælpe unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) eller andre kognitive udfordringer til at leve et så selvstændigt og aktivt liv som muligt. Fonden driver ud over KLAR TIL START og autisme-app’en Scan How samt uddannelsestilbuddet UNGES Uddannelsescenter. www.fondenunges.dk

KONTAKT:

Mads Mikkel Dragholt
Talsperson, Autisme Ungdom
Mail: mads@autismeungdom.dk
Mobil: 53 82 01 03

Britta Bak
Direktør, FONDEN UNGES
E-mail: leder@unges.dk
Mobil: 2232 8082