fbpx

Ekstraordinært tiltag for borgere med autisme og deres jobcenter

 

Som konsekvens af Coronakrisen tilbyder KLAR TIL START i en afgrænset periode et gratis og uforpligtende 4-ugers praktikforløb for borgere med autisme: genSTART

genSTART er oprettet ekstraordinært med det formål at hjælpe kommunernes jobcentre med hurtigst muligt at kunne genstarte aktiveringsindsatsen for denne særlige målgruppe. Tilbuddet løber til og med uge 41 (11. oktober 2020) eller så længe vi har tilstrækkelig kapacitet.

genSTART finder sted på en af de mange arbejdspladser, som KLAR TIL START samarbejder med. Praktikanten vil være støttet af en afKLAR TIL START’s vejledere, som er specialuddannet i autisme og har indgående kendskab til arbejdspladsen. Ved forløbets afslutning leveres en kort afrapportering. 

Borgere med autisme rammes typisk hårdere af lediggang end andre. I KLAR TIL START ser vi, hvordan et arbejdsliv med meningsfulde opgaver giver et markant løft i livskvalitet. Derfor tilbyder vi nu et ekstraordinært forløb for at hjælpe så mange borgere med autisme som muligt ud af en nedbrydende isolation og lediggang.

genSTART er gratis og uforpligtende for kommunen

genSTART finansieres af den regionale udbyder af KLAR TIL START.

Om KLAR TIL START: KLAR TIL START er et landsdækkende tilbud til unge og voksne med autisme og den sikreste vej til et fast job for borgere med autisme. Siden 2013 har 80% af alle der har påbegyndt et forløb i KLAR TIL START afsluttet med en fastansættelse i en privat virksomhed, og 98% af dem er stadig i job. Forløbet varer i udgangspunktet 12 måneder, og kandidaten har garanti for fastansættelse, såfremt forløbet gennemføres tilfredsstillende. KLAR TIL STARTs kandidater er for hovedpartens vedkommende beskæftiget inden for dagligvarehandel, en branche som både under og efter Coronakrisen har høj efterspørgsel på arbejdskraft. 

KLAR TIL START er selvfinansierende og drives af nonprofit-organisationen FONDEN UNGES i samarbejde med 10 partnere landet over. Til projektets fortsatte udvikling modtages støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond og VELUX FONDEN