fbpx

“Vores vurdering er, at der lige nu er 8.000 ledige danskere med autisme, som har mulighed for at få et fast arbejde. Det svarer til en samlet kommunal besparelse på overførselsindkomster på 360 mio. kr. om året”, fortæller Britta Bak, direktør i nonprofitorganisationen FONDEN UNGES, som driver KLAR TIL START.

Et svar på kommunalt fokus

Videnshuset Cabi har netop udarbejdet en evaluering af KLAR TIL START, som i disse år gennemfører et udviklingsprojekt med fokus på at udbrede forløbet til landets kommuner via en styrket kommunikationsindsats samt en effektivisering og omkostningsreducering af forløbet. Fra videnshuset lyder det, at KLAR TIL START er et svar på mange kommuners stigende fokus på erhvervsrettede initiativer inden for det specialiserede område.

Uddannelsesmæssigt potentiale

“Der er et stort potentiale i at flytte dele af indsatsen ud på virksomheder, sådan som KLAR TIL START gør. Ikke bare i kommunernes jobcenterindsats, men også i forhold til at erhvervsrette den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU), som kommunerne kan tilbyde unge, som ikke kan begå sig i det ordinære uddannelsessystem. Udover at skaffe flere unge med autisme i job kan man også undgå nye og langvarige forløb i jobcenterregi”, fortæller seniorkonsulent hos Cabi Jesper Pedersen, der har fulgt projektet siden 2013.

I evalueringen anbefaler Cabi bl.a. kommuner og STU-udbydere at tænke erhvervslivet endnu mere ind i træning af livskompetencer og derigennem sikre en mere målrettet afklaring, så eleverne kommer i job efter endt STU.

Hent Cabi’s midtvejsevaluering LIGE HER