fbpx

Efterforløb

For at sikre trivsel for vores tidligere kandidater, har vi oprettet en hotline, der besvarer henvendelser vedr. tidligere kandidater, som nu er i beskæftigelse.

Hotlinen er skabt for at afhjælpe udfordringer vedr. KLAR TIL START ansattes trivsel og præstation på arbejdspladsen.

En tidligere kandidat fortæller:

”Jeg har fået ny chef og han forstår ikke mine skånebehov og jeg ved ikke hvad, jeg skal gøre.”

 

Når man har været KLAR TIL START kandidat er man aldrig alene og kan altid få støtte og opbakning fra os. 
Vi ved godt, at verden konstant forandrer sig og nogle gange, har vi alle brug for et godt råd eller en livline at skrive til.
Det tilbyder vi nu.

Nogle gange kan større eller mindre ændringer i vores liv være årsag til ændret adfærd. Det ses endnu mere tydeligt, hos mennesker med autisme.
I sådanne tilfælde, kan vores ekspertviden og mangeårige erfaring danne bro og skabe ro med viden og oplysning.

Hotlinen er tiltænkt:

  • Ansatte – der er tidligere KLAR TIL START kandidater
  • Arbejdsplads – ledere/kollegaer, der arbejder med en tidligere KLAR TIL START kandidat
  • Pårørende – der er tæt på den tidligere KLAR TIL START kandidat

Ønsker du at benytte vores hotline, kontaktes vi via mail: 

hotline@klartilstart.dk

Den ovenfor nævnte E-mail håndteres af sekretariatet i FONDEN UNGES, der vurderer den rette håndtering ud fra den konkrete sag.