toggle menu

Et særligt forløb for unge med særlige behov

Uddannelsen

Eftersom “Klar til Start” er et særligt tilrettelagt uddannelses- og opkvalificeringsforløb med jobgaranti, varetages al undervisning og træning af både butiksuddannet personale og pædagogisk personale med speciale i Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF).

Undervisningen foregår med både teoretisk undervisning og praktisk sidemandslæring og træning i de virksomheder, der tilbyder et ”Klar til Start”-forløb. Forløbets længde varierer mellem 10-22 måneder alt afhængig af evner og udvikling.

Udover den praktiske undervisning undervises og trænes der også inden for:

  • Arbejdsmiljø og sikkerhed
  • Basis læring om rutiner
  • Din arbejdsplads (retningslinjer)
  • Personlig fremtræden

Derudover åbner metoden for, at forløbet vil kunne udvikle sig til en officiel, specialiseret ’mesterlæreuddannelse’ rettet mod personer, som ikke passer ind i et af de nuværende uddannelsesforløb.

For os er det vigtigt, at den personlige udvikling går hånd i hånd med den faglige, og derfor benytter vi udelukkende professionelt personale til at varetage vores kursister.

Kontakt os