toggle menu

Mål

Målet med “Klar til Start” er at give unge og voksne med Autisme Spektrum Forsty et undervisnings- og kompetenceudviklende forløb med praksis og teori, så de fagligt og personligt opkvalificeres, indtil de er ansættelsesparate i en af “Klar til Start”s virksomheder.

Motivationen for “Klar til Start” er at give unge og voksne med særlige behov mulighed for at etablere sig på arbejdsmarkedet. I dag stiller virksomhederne en jobgaranti, der sikrer, at de kursister, som gennemfører projektet, tilbydes ansættelse efter endt forløb.

Derudover et det et mål konstant at udvikle “Klat til Start”, så tilbuddet kan udbredes til andre virksomheder og andre målgrupper, så “Klar til Start” med let tilpasning vil kunne hjælpe endnu flere mennesker i job.

Samfundsmæssigt er det et mål, at “Klar til Start” skal give en langsigtet besparelse. For virksomhederne er målet øget omsætning i kraft kursisternes spidskompetencer samt at blive rustet til at kunne rumme fremtidens arbejdsmarked.

Kontakt os