toggle menu

Vision og Mål

Vision

Med ”Klar til Start” vil vi sikre, at unge og voksne med særlige behov i så høj grad som muligt bidrager og indgår på det ordinære arbejdsmarked med udgangpunkt i den enkeltes kompetencer. Vi vil vise, at alle kan bidrage under hensyntagen til særlige behov og evner, vi vil skabe øget livsglæde og livsværdi, og vi vil bidrage til et værdigt liv for alle gennem retten til arbejde, uddannelse og ikke at blive diskrimineret.

Nøgleordene i projektet er:

  • Uddannelse og jobgaranti til mennesker med ASF med inklusion på det ordinære arbejdsmarked
  • Høj pædagogisk specialviden
  • Evidensbaseret metodisk redskab specifikt udviklet til ”Klar til Start”

CSR profilen i ”Klar til Start” fremmer særligt tre menneskerettigheder: ”Retten til uddannelse – Retten til arbejde – Retten til ikke-diskrimination”.

Mål

Målet med “Klar til Start” er at give unge og voksne med Autisme Spektrum Forsty et undervisnings- og kompetenceudviklende forløb med praksis og teori, så de fagligt og personligt opkvalificeres, indtil de er ansættelsesparate hos en af “Klar til Start”s virksomhedspartnere.

Motivationen for “Klar til Start” er at give unge og voksne med særlige behov mulighed for at etablere sig på arbejdsmarkedet. I dag stiller virksomhederne en jobgaranti, der sikrer, at de kursister, som gennemfører projektet, tilbydes ansættelse efter endt forløb.

Derudover et det et mål konstant at udvikle “Klat til Start”, så tilbuddet kan udbredes til andre virksomheder og andre målgrupper, så “Klar til Start” med let tilpasning vil kunne hjælpe endnu flere mennesker i job.

Samfundsmæssigt er det et mål, at “Klar til Start” skal give en langsigtet besparelse. For virksomhederne er målet øget omsætning i kraft kursisternes spidskompetencer samt at blive rustet til at kunne rumme fremtidens arbejdsmarked.

Kontakt os