toggle menu

Unges Uddannelsescenter er en almennyttig fond ledet af bestyrelsen med flg. medlemmer

Hvem er vi?

Projektledelse

britta_rund

Britta Bak er direktør for Fonden Unges, stifter af ”Klar til Start”. Hun er uddannet lærer, speciallærer med speciale i autisme og sprog samt autisme og læsning. Britta har arbejdet som folkeskolelærer, speciallærer, tale-læsepædagog, amtskonsulent i Ringkøbing Amt samt afdelingsleder på en specialskole for børn og unge med autisme, inden hun var med til at starte Fonden Unges Uddannelsescenter. Britta har mere end 20 års erfaring indenfor autisme-området og har flere bestyrelsesposter, herunder næstformand i STU-foreningen Consentio.


morten_rund

Morten Wulf er projektleder på ”Klar til Start” og har det overordnede ansvar for, at ”Klar til Start” fungerer i hele landet. Morten fungerer som bindeled mellem partnere, kommuner, virksomhederne i ”Klar til Start” og fonden Unges Uddannelsescenter. Mortens primære opgaver er rådgivning til kommuner og jobcentre samt dokumentation af progression i kursistforløb. Derudover står Morten for den daglige ledelse af ”Klar til Start” i Storkøbenhavn og Nordsjælland. Morten har en fortid som butikschef i fakta, der også fungerede som træningsbutik for 4 unge med autisme, som alle nu er sendt i job.

Bestyrelsen

Formand Lene Diemer, Advokat og Mediator

Bestyrelsesmedlem Majbrit Bogø, Direktør Sovi

Bestyrelsesmedlem Mette Deibjerg, Skoleinspektør

Styregruppe

Lene Diemer, Advokat og mediator

Britta Bak, Direktør

Jens Romundstad, Salgsdirektør fakta

Anders Lauesen, HR Chef fakta

Jørgen Dan Pedersen, Centerleder UU Nordvestsjælland

Joen Roth-Jensen, Butikschef fakta

Morten Wulf, Projektleder

Partnere

I alt har Unges Uddannelsescenter 10 partnere til at drive ”Klar til Start” i hele landet.

Disse er beskrevet under afdelinger

Organisationsdiagram

organisationsdiagram

Kontakt os