toggle menu

Vision

Med ”Klar til Start” vil vi sikre, at unge og voksne med særlige behov i så høj grad som muligt bidrager og indgår på det ordinære arbejdsmarked med udgangpunkt i den enkeltes kompetencer. Vi vil vise, at alle kan bidrage under hensyntagen til særlige behov og evner, vi vil skabe øget livsglæde og livsværdi, og vi vil bidrage til et værdigt liv for alle gennem retten til arbejde, uddannelse og ikke at blive diskrimineret.

Nøgleordene i projektet er:

  • Uddannelse og jobgaranti til mennesker med ASF med inklusion på det ordinære arbejdsmarked
  • Høj pædagogisk specialviden
  • Evidensbaseret metodisk redskab specifikt udviklet til ”Klar til Start”

CSR profilen i ”Klar til Start” fremmer særligt tre menneskerettigheder: ”Retten til uddannelse – Retten til arbejde – Retten til ikke-diskrimination”.

I 2015 modtog fakta årets CSR People Prize for ”Klar til Start” i kategorien Store Virksomheder (over 100 ansatte).

Badge_vinder over 100 medarbejdere

 

Kontakt os