toggle menu

T-TAP

T-TAP er en forkortelse for TEACCH Transition Assesment Profile. Det er en amerikansk analysemodel, som er tilpasset danske forhold. Redskabet er et evidensbaseret dokumentations- og statusredskab, der dokumenterer den unges aktuelle formåen inden for en givet arbejdsopgave eller sociale kompetencer. T-TAP angiver potentialer og udviklingsområder.

I ”Klar til Start”s udviklingsperiode har vi arbejdet intenst på at udvikle en T-TAP model, der præcist matcher uddannelsen. Her vurderer vi såvel de “hårde” faglige kompetencer (f. eks. presse pap, trimme hylder) som de ”bløde” sociale kompetencer (f.eks. kundekontakt, kolleger, pauser). Begge dele er lige vigtige at udvikle og undervise i for at kunne sikre, at kursisterne i sidste ende kan varetage et job.

Kontakt os