toggle menu

Om “Klar til Start”

Idéen til at udvikle projektet ”Klar til Start” opstod i 2012, da vi i Fonden Unges Uddannelsescenter satte os for at udvikle et kompetencegivende forløb, som i sidste ende ville give unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser et job. I dag er idéen blevet til virkelighed for rigtig mange unge.

“Klar til Start” er startet ud med målet at få unge med Autisme Spektrum Forstyrrelse (ASF) ud i særlig tilrettelagt uddannelse i fakta. Med tiden er endnu flere virksomheder kommet til. Unges og fakta har samarbejdet tæt for at udvikle organisering, undervisningsmetoder, indholdet i uddannelsen og ikke mindst forløbet, hvormed deltagerne udsluses til beskæftigelse med jobgaranti i en af virksomhederne efter endt forløb.

Det er vores erfaring, at målgruppen har meget vanskeligt ved at fastholdes i job eller uddannelse, hvilket kan være til stor frustration for alle parter. Vi fik øjnene op for, at der er behov for en anderledes og særlig indsats, og sammen har vi udviklet den metode og etableret de partnerskaber, der skal til for at løfte opgaven. De unge med autisme ansættes i kraft af deres handicap – ikke på trods af deres handicap.

gruppebillede-ce

Kontakt os