toggle menu

Varig beskæftigelse - med jobgaranti!

Virksomheder

“Klar til Start” tilbyder varig beskæftigelse til de, som gennemfører forløbet – med garanti!

Når kursisten har gennemført et ”Klar til Start”-forløb og vurderes ansættelsesklar, tilbydes et job i træningsvirksomheden, som tilpasses den enkeltes jobprofil.

Der er flere muligheder for tilpasning af jobprofilen: Ansættelsen kan være ordinær uden nogle former for støtte, der kan tilbydes fleksjob, og der kan tilbydes job med mentorstøtte.

Ansættelsesvilkårene foregår i tæt samarbejde mellem borger, jobcenteret, træningsvirksomheden og uddannelsesstedet.

Vi slipper først den unge, når der ikke er brug for os mere, og vi sørger for, at den virksomhed, der ansætter den unge, får den nødvendige viden om Autisme Spektrum Forstyrrelser.

Læs mere om de enkelte arbejdsgivere ved at klikke på hver enkel virksomhedsprofil i dropdown-menuen for oven under “Arbejdsgivere”.

Kontakt os