toggle menu

Den særlige metode

Al undervisningen foregår i udvalgte træningsbutikker eller -afdelinger, hvor en projektmedarbejder ansat af ”Klar til Start” varetager den daglige én til én træning og undervisning. Efter endt forløb gøres kursisten klar til udslusning til det sted, hvor ansættelsen skal ske. Det er virksomhederne selv, der står for udvælgelsen af de enkelte butikker eller afdelinger, og der er sikret plads til alle de kursister, der kan visiteres.

“Klar til Start” arbejder tæt sammen med de jobcentre og -konsulenter, der visiterer kursister til projektet. Undervejs i forløbet har kursisten statussamtaler med en tilknyttet sagsbehandler. Vurderingen af kursistens egnethed til fleksjob, timeantal mv. afklares i samarbejde med sagsbehandler, træningsvirksomheden og den tilknyttede projektmedarbejder

Som pædagogisk redskab har vi i vores udviklingsarbejde udarbejdet en ”Klar til Start” T-TAP Assesment profil. Redskabet er et evidensbaseret dokumentations- og statusredskab, der dokumenterer den unges aktuelle formåen inden for en givet arbejdsopgave eller sociale kompetencer. Metoden dokumenterer den målrettede beskæftigelsesindsats, hvor alle de forskellige færdigheder er gjort målbare og registreres systematisk, arbejdsopgaver såvel som sociale kompetencer.

Metoden er tværfaglig, og alles faglighed og kompetencer anvendes for at sikre bedst mulig uddannelsesforløb og job til kursisten. Selve projektledelsen drives efter almindelige projektledelsesmetoder, som sikrer udvikling, dokumentation og evaluering af projektet. Ved brug af denne særlige metode, egner ”Klar til Start” sig til andre typer virksomheder eller arbejdsgivere med let tilpasning af konceptet i forhold til branche eller industri.

Kontakt os