toggle menu

AOF Center Sjælland

Ungdommens Uddannelsesvejledning Nordvestsjælland er et samarbejde mellem kommunerne Holbæk, Odsherred og Kalundborg om uddannelses- og erhvervsvejledning.

Vi vejleder om uddannelse og job til elever i grundskolens 7. – 10. klasse.

Unge mellem 15 og 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse eller ikke er i gang med uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet.

Det er vores opgave at sikre, at elever efter afsluttet 9. eller 10. klasse og unge mellem 15 og 25 år har en aktuel uddannelsesplan og påbegynder en aktivitet eller en ungdomsuddannelse, det er realistisk, at de kan gennemføre.

Hjemmeside:

www.aof.dk

www.aof.dk/center/aof-center-sjaelland