toggle menu

UU Køge Bugt

Mission

Vores mission er at sikre, at alle unge får udviklet valgkompetence i forhold til valg af uddannelse og erhverv, således at de vælger og gennemfører en ungdomsuddannelse.

Vision

Ungdom

  • En synlig organisation.
  • En organisation der har fokus på vejledning til unge med særlige behov.
  • En positiv og udfordrende organisation, der har kendskab til områdets ungekultur.

Uddannelse

  • En organisation, der går i en anerkendende dialog med områdets grundskoler om vejledning, elevernes valgkompetence og faget uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkeds-orientering.
  • En organisation, der i dialog vil udvikle ungdomsuddannelsestilbuddene, forbedre overgangen til ungdomsuddannelse og derved mindske frafaldet.
  • En organisation, der arbejder for at skabe sammenhæng.

Vejledning

  • Et udviklingsorienteret og ubureaukratisk vejledningscenter, der går foran.
  • En effektiv serviceorganisation, hvor der er kort fra ord til handling.
  • Et center der udvikler såvel den individuelle som den kollektive vejledning.

Hjemmeside: www.uuv.dk