toggle menu

Tietgen

Vi søger hele tiden nye veje, der udfordrer og hjælper på vej.

På Tietgen Business er vi hele tiden opmærksomme på, om vi kan bidrage med mere eller lave noget anderedes, for at gøre en forskel og dermed hjælpe eller vejlede mennesker på vej mod uddannelse.
Derfor er det helt naturligt for os hele tiden at udvikle os, søge samarbejdspartnere og være klar til at gøre en særlig indsats for elever, der enten mangler eller har udfordringer.

Hjemmeside: www.tietgen.dk